Zasady przystępowania do egzaminów na stopnie mistrzowskie

Zasady przystępowania do egzaminów na stopnie mistrzowskie

Aby przystąpić do egzaminu na stopień mistrzowski od I do IV Dan należy spełnić następujące warunki:

 1. Osiągnąć poziom techniczny pozwalający na przystąpienie do egzaminu na dany stopień mistrzowski i zostać do takiego egzaminu zakwalifikowanym (decyduje o tym tylko i wyłącznie Instruktor Miedzynarodowy Taekwon-do ITF)
 2. Posiadać odpowiedni staż treningowy, który upłynął od ostatniego egzaminu:
 • przynajmniej 10 m-cy w przypadku egzaminu na I Dan
 • przynajmniej 18 m-cy w przypadku egzaminu na II Dan
 • przynajmniej 24 m-cy w przypadku egzaminu na III Dan
 • przynajmniej 36 m-cy w przypadku egzaminu na IV Dan
 1. W czasie w/w stażu brać udział w seminariach technicznych krajowych lub miedzynarodowych *):
 • kandydaci na I i II Dan – przynajmniej 1 raz
 • kandydaci na III i IV Dan – przynajmniej 2 razy
 1. W okresie stażu wziąć udział przynajmniej w 1 obozie szkoleniowym.
 2. Brać regularny udział w treningach dla stopni 1 cup+ o ile takowe są w klubie organizowane.
 3. Przynajmniej na 1 miesiąc przed egzaminem:
 • Złożyć do Instruktora Międzynarodowego wypełnioną (w formie elektronicznej) aplikacje na dany stopień mistrzowski wraz ze zdjęciem
 • W uzgodnionym z Instruktorem Międzynarodowym zdać ustny egzamin teoretyczny z zakresu obowiązującego na dany stopień mistrzowski

 

*) udział w seminariach miedzynarodowych skraca okres stażu kandydatom na II, III i IV Dan – zgodnie w przepisami ITF

Napisz do nas przez MESSANGERA