Czym jest Taekwon-do

Czym jest Taekwon-do

Taekwon-Do jest to koreańska sztuka samoobrony oparta na staro koreańskich odmianach walki wręcz: Taek-Kyon i Soo Bak-Gi, powstała w Korei w 1955 r., wymyślona i naukowo opracowana przez gen. Choi Hong Hi. W dosłownym tłumaczeniu, oznacza

 
 • Tae – stopa, noga;
 • Kwon – pięść;
 • Do – droga, sposób.
 

Nazwa sztuki oddaje ściśle jej treść: poddawanie ciała kontroli umysłu, kształtowanie samego siebie poprzez trening walki. Powstanie, rozwój i obecny międzynarodowy status Taekwon-Do jest owocem wysiłku całego życia jednego tylko człowieka: twórcy, założyciela i niestrudzonego propagatora tej sztuki walki gen. Choi Hong Hi.

O twórcy

Generał Choi Hong Hi urodził się 22.12.1918 r. w Hwa Dae, okręg Myung-Chong, na terenie obecnej KRL-D. Po usunięciu ze szkoły za propagowanie haseł narodowo-wyzwoleńczych, skierowanych przeciw japońskiemu okupantowi, uczył się kaligrafii u Han Ji Dong’a, który jedno-cześnie jest mistrzem Taek-Kyon. W wieku 19 lat zostaje wysłany przez rodzinę do Japonii celem dalszego kształcenia. Kończy szkołę w Kyoto, następnie uniwersytet w Tokyo, zdobywając jednocześnie kolejne mistrzowskie stopnie w japońskim Karate.

Po powrocie do kraju, wcielony do japońskiej armii (1943 r.), angażuje się intensywnie w działalność anty japońską. W efekcie zostaje skazany przez sąd wojskowy na siedmioletnie więzienie. W 1945 r. po wyzwoleniu kraju udaje się do Seulu, gdzie rozpoczyna błyskotliwą karierę w Południowo-Koreańskich Siłach Zbrojnych, propagując jednocześnie sztukę walki w kołach wojskowych i cywilnych.

W 1955 r. prace nad usystematyzowaniem nowoczesnej koreańskiej sztuki walki, którą nazwano Taekwon-Do (nazwę zaproponował gen. Choi Hong Hi) dobiegły końca. Pokazowe grupy mistrzów Taekwon-Do rozjeżdżają się po całym świecie popularyzując tę narodową sztukę samoobrony.

W 1959 r ukazuje się w języku koreańskim pierwszy podręcznik Taekwon-Do napisany oczywiście przez gen. Choi Hong Hi. Po kilku próbach uporządkowania ruchu sztuk walki w 1961 r gen. Choi Hong Hi doprowadza do przyjęcia przez przedstawicieli siedmiu głównych szkół walki w Korei jednolitego systemu technik i układów formalnych pod zaproponowaną wcześniej przez siebie nazwą Taekwon-Do, w miejsce dotąd stosowanych: Dang Soo, Gong Soo, Kwoon Bup, Taek Kyon. W 1965 r. powstaje Południowokoreański Związek Taekwon-Do, a sztuka Taekwon-Do oficjalnie uznana przez władze kraju sportem narodowym. Choi Hong Hi zostaje wiceprezydentem, a potem prezydentem Związku, kończąc jednocześnie karierę wojskową w stopniu generała dywizji.

22.03.1966 r. powstaje International Taekwon-Do Federation (I.T.F.) z siedzibą w Seulu, zrzeszając związki krajowe 9 państw: Wietnamu, Malezji, Singapuru, RFN, Włoch, Turcji, U.S.A., Zjednoczonej Republiki Arabskiej i Korei.

O Taekwon-do

Do tej pory na świecie powstało wiele odłamów tej sztuki walki. Jednak tym pierwszym, prawdziwym jest I.T.F. coraz częściej zdarza się, że ta sztuka walki zostaje zubożona poprzez usuwanie z niej bardzo istotnych elementów, tj: samoobrona, czy pierwotne wykonywanie różnych technik. A przecież w zamierzeniu gen. Choi Hong Hi Taekwon-do miało być sztuką samoobrony, a nie sportem! Mimo, iż istnieje od niedawna, tradycyjny dorobek sztuk walki został doprowadzony do perfekcji. Każdy szczegół dokładnie przeanalizowano, dostosowano do ludzkich możliwości i podporządkowano prawom biomechaniki i fizjologii. Podstawą Taekwon-do są: system założeń filozoficzno – moralnych, techniki podstawowe, 24 ściśle określone układy formalne oraz współzawodnictwo sportowe oparte na czterech konkurencjach indywidualnych i drużynowych tj. układach formalnych, walce, technikach specjalnych i testach siły.

Cechami charakterystycznymi dla Taekwon-do jest specyficzna:

 • terminologia i frazeologia,
 • teoria uzyskiwania siły technik,
 • metody treningu,
 • systemy nauczania,
 • moralne zasady i filozofia,
 • technika taekwon-do,
 • system rang i wymagań egzaminacyjnych,
 • ubiór i wyposażenie zawodników, trenerów i instruktorów oraz sędziów.

Generał Choi Hong Hi wybierając kwintesencję różnych sztuk, łącząc ją i wzbogacając o nowoczesne, udoskonalone techniki stworzył styl, który do tej pory jest skuteczny, widowiskowy oraz bezpieczny. Taekwon-do jest połączeniem korzyści zdrowotnych- dzięki niemu nabiera się gibkości i sprawności, praktycznych- adept potrafi obronić się w obliczu zagrożenia, kształtujących psychikę- wyrabia równowagę wewnętrzną i odważne podejście do świata.

Specyfiką tej sztuki jest zdolność posługiwania się technikami ręcznymi i nożnymi w doskonały sposób. Te ostatnie, zwłaszcza wykonywane w wyskoku zyskały rozgłos w świecie sztuk walki, stając się niedoścignionym wzorem. Jest niezaprzeczalnym faktem, że od chwili pojawienia się Taekwon-do zaobserwować można wymuszone wyższością jego technik wprowadzenie zmian i rozwój tradycyjnych sztuk walki, szczególnie w stanowiących z reguły ich piętę Achillesa technikach nożnych. W opinii wielu praktyków sztuk walki, Taekwon-do, jest najdojrzalszym, najpełniejszym i najbardziej jednorodnym technicznie z istniejących systemów walki wręcz. Oferuje swym zwolennikom z jednej strony wszelkie możliwości wykorzystania nieuzbrojonego ciała w samoobronie w racjonalny, skuteczny sposób i odznacza się wysokimi walorami etyczno-wychowawczymi z drugiej. Cechujące Taekwon-do piękno, logika i konsekwencja założeń teoretycznych, skuteczność technik oraz bezpieczeństwo stosowanych metod nauczania i treningu połączone z dbałością o rozwój wewnętrzny adepta sprawiły, że jest ono obecnie najliczniej uprawianą sztuką walki na świecie.

Fala w Taekwon-do

Gen. Choi Hong Hi wprowadził wiele nowych technik, których nie spotkamy w żadnej innej sztuce walki. We wczesnych latach 70-tych pojawiło się w Taekwon-do pojęcie i technika “fali”.Powszechne wprowadzenie tego elementu technicznego w światowym Taekwon-do trwało praktycznie do końca lat 80-tych.

W chwili obecnej techniki wykonywane z “falą” stanowią główną, najlepiej rozpoznawalną dla postronnego obserwatora różnicę pomiędzy techniką Taekwon-do a taką, która nią nie jest. Podsumowując: nie ma fali, nie ma Taekwon-do.

Stopnie w Taekwon-do

W Taekwon-Do I.T.F. podobnie jak w innych sztukach walki stopień zaawansowania adepta odzwierciedla kolor noszonego przez niego pasa. Rozróżnia się 10 stopni uczniowskich (KUP, tzw. kolorowe pasy), które zdobywa się od 10 kup począwszy a na 1 kup kończąc, oraz 9 stopni mistrzowskich (DAN, tzw. czarne pasy) począwszy od I Dan a na IX Dan kończąc. Posiadacze stopni uczniowskich od 10 do 1 kup nazywają się Sobenim.

Poszczególne kolory pasów zostały wybrane świadomie i w przeszłości wskazywały na pozycję zajmowaną w społeczeństwie.

Kolorowe Pasy

10 Kup (pas biały) – symbolizuje nieświadomość, brak wiedzy i wykształcenia w Taekwon-do.

9 Kup (pas biały z żółtym pagonem) – oznacza się przez naszycie żółtej tasiemki o szerokości 0.5 cm na jednym z końców pasa, około 5 cm przed tym końcem.

8 Kup (żółty pas) – jest symbolem ziemi, w której roślina zapuszcza korzenie. Jest to początek drogi studenta.

7 Kup (żółty pas z zielonym pagonem) – oznacza się go przez naszycie zielonej tasiemki. Tak jak każdy stopień nieparzysty jest stopniem pośrednim.

6 Kup (zielony pas) – tak jak roślina zaczyna się rozwijać, tak i umiejętności adepta TAEKWON-DO są coraz większe.

5 Kup (zielony pas z niebieskim pagonem).

4 Kup (niebieski pas) – jest symbolem nieba w kierunku którego roślina wzrasta, tak jak postępuje trening studenta.

3 Kup (pas niebieski z czerwonym pagonem).

2 Kup (pas czerwony) – oznacza niebezpieczeństwo, umiejętności studenta są na tyle zaawansowane, że stanowią zagrożenie dla ewentualnych przeciwników,

1 Kup (pas czerwony z czarnym pagonem).

Czarny pas

Studenci Taekwon-Do posiadający stopień od I do III DAN nazywani są “BOSABUM” i są asystentami instruktora. Studenci od IV do VI DAN – a nazywają się “SABUM” i są instruktorami. Posiadacze VII i VIII DAN to elita Taekwon-Do nazywa się ich “SAHYUN” i są oni mistrzami. Ostatni, najwyższy stopień IX Dan przeznaczony jest dla “SAESONG” – Wielkich Mistrzów. Stopnie mistrzowskie (DAN) oznacza się na pasie cyframi rzymskimi na jednym z jego końców. Dodatkowo posiadacze czarnych pasów noszą obszycia na bluzie doboku. Od czwartego DAN, oprócz bluzy, doboku i lampasów, adepci Taekwon-Do mogą nosić pagony na lewym ramieniu z odpowiednimi oznaczeniami. Liczba stopni mistrzowskich również ma odzwierciedlenie w historii i tradycji Korei. W kulturach orientalnych liczba ma szczególne, magiczne znaczenie. Jeżeli jakąkolwiek liczbę jednocyfrową pomnożymy przez 9 a liczby tego iloczynu dodamy do siebie to zawsze otrzymamy 9.

Napisz do nas przez MESSANGERA