Układy formalne

Układy formalne

SAJU JIURUGI / SAJU MAKGI

 

 

UKŁADY FORMALNE SZKOLENIOWE

1. Chon-Ji |

W dosłownym tłumaczeniu oznacza “niebo-ziemia”, co na Dalekim Wschodzie interpretuje się jako stworzenie świata lub początek ludzkości. Stąd jest to pierwsza ruchowo elementarna forma, jaką ma wykonać adept Taekwon-Do. Składa się ona z dwóch harmonijnie zintegrowanych części, symbolizujących właśnie “niebo” i “ziemię”.

Układ zawiera 19 elementów technicznych.

2. Dan-Gun |

Nazwa tej formy pochodzi od świętego Dan-Gun, który uważany jest za legendarnego założyciela Korei w roku 1333 p.n.e..

Układ zawiera 21 elementów technicznych.

3. Do-San/ |

Jest to pseudonim wielkiego koreańskiego patrioty, żyjącego w latach 1876 – 1938.

Układ zawiera 24 elementy techniczne.

4. Won-Hyo |

“Był mnichem, który wprowadził buddyzm podczas panowania dynastii Silla w roku 686 naszej ery”.

Układ zawiera 28 elementów technicznych. 

 

 

5. Yul-Gok |

Jest to pseudonimem wielkiego filozofa i uczonego Yil (1530 -1554 r. naszej ery), nazywanego także “Konfucjuszem Korei”. Trzydzieci osiem ruchów tego układu odnosi się do miejsca jego urodzenia na 38 równoleżniku, a diagram symbolizuje uczonego.

Układ zawiera 38 elementów technicznych.

6. Joong-Gun |

Nazwa pochodzi od patrioty Ahn Joong-Gun, który zamordował Hiro-Bumi, pierwszego japońskiego generała – gubernatora Korei, znanego jako człowieka, który odegrał główną rolę w koreańsko-japońskim scaleniu. 32 ruchy w tym układzie symbolizują wiek Ahn Joon-Gun w momencie, gdy został stracony w więzieniu Liu Shung w 1810 roku naszej ery.

Układ zawiera 32 elementy techniczne

7. Toi-Gye |

Jest to pseudonimem literackim sławnego uczonego Yi Hwang, wielkiego znawcy neokonfucjonizmu. 37 ruchów tego układu związane jest z miejscem jego urodzenia na 37 stopniu szerokości geograficznej. Diagram oznacza uczonego.

Układ zawiera 37 elementów technicznych.

8. Hwa-Rang |

Nazwa pochodzi od grupy młodzieńców, którzy działali podczas panowania dynastii Silla, około 1350 lat temu. Grupa ta stała się przodującą siłą, mającą na celu zjednoczenie trzech królestw Korei.

Układ zawiera 29 elementów technicznych.

9. Choong-Moo |

Było imieniem danym wielkiemu admirałowi Yi Sun Sin z dynastii Yi. Uchodził za człowieka, który wynalazł w 1592 r. pierwszy uzbrojony statek bojowy (kabukson), statek ten był pierwowzorem dzisiejszej łodzi podwodnej. Przyczyną, dla której układ kończy się atakiem lewej ręki jest symbol jego pożałowania godnej śmierci, kiedy to nie miał szansy, aby wykazać niesłuszność oskarżenia o nielojalność wobec króla.

Układ zawiera 30 elementów technicznych.

UWAGA! Układy szkoleniowe obowiązują na stopień mistrzowski I DAN

 

UKŁADY FORMALNE MISTRZOWSKIE

10. Kwang-Gae |

Nazwa pochodzi od słynnego Kwang-Gae-Toh-Wang, dziewiętnastego władcy z dynastii Koguryo, który odzyskał wszystkie utracone wcześniej terytoria, łącznie z większą częścią Mandżurii. Diagram symbolizuje ekspansję i powrót straconych terytoriów. 39 ruchów składających się na układ tej formy oznacza pierwsze dwie cyfry daty 391r. n. e., kiedy to Kwang-Gae wstąpił na tron.

Układ zawiera 39 elementów technicznych.

 

11. Po-Eun |

Jest to pseudonim lojalnego poddanego Chong-Mong-Chu, który był wybitnym uczonym neokonfucjańskim czasów dynastii Goryeo. Jego wiersz “Nie będę służył drugiemu panu choćbym miał być ukrzyżowany sto razy”. Układ kroków, który jest po prostu linią prostą, odpowiada jego niezawodnej lojalności królowi i krajowi.

Układ zawiera 36 elementy techniczne.

 

12. Ge-Baek |

Jest to nazwa na cześć wielkiego generała Ge-Baek z dynastii Baek Je (660r. n. e.). Diagram symbolizuje jego surową wojskową dyscyplinę.

Układ zawiera 44 elementy techniczne.

 

 

13. Eui-Am |

Był to pseudonim Son Byong Hi, przywódcy ruchu niepodległościowego Korei z marca 1919 roku. 45 ruchów jest nawiązaniem do jego wieku, kiedy zmienił nazwę Dong Hak na Chondo Kyo. Diagram symbolizuje jego nieposkromionego ducha, który nakazał mu poświęcać się walce o pomyślność swojego narodu.

Układ zawiera 45 elementów technicznych.

 

14. Choong-Jang |

Jest to pseudonim generała Kim Diek Ryang, żyjącego podczas panowania dynastii Lee w XIV wieku. Układ ten kończy atak lewą ręką, co stanowi symbol jego tragicznej śmierci w więzieniu w wieku 27 lat.

Układ zawiera 52 elementy techniczne.

15. Juche | 고당

Utożsamia filozoficzną myśl, że człowiek jest panem wszystkiego i decyduje o wszystkim, że jest tym samym panem świata i swojego przeznaczenia. Przyjęło się uważać, że to wyobrażenie wzięło się od góry Baekolu, która uznawana jest za symbol ducha Koreańczyków. Charakterystyczny diagram ozancza górę Baekolu.

Układ zawiera 45 elementów technicznych.

 

16. Sam-Il |

Oznacza historyczną datę powstania w dniu 01.03.1919 r. ruchu niepodległościowego Korei. 33 ruchy w układzie tej formy stanowią nawiązanie do liczby 33 patriotów, którzy ten ruch zainicjowali.

Układ zawiera 33 elementy techniczne.

17. Yoo-Sin |

Nazwa pochodzi od generała Kim Yoo Sin, żyjącego za czasów panowania dynastii Silla. 68 ruchów składających się na układ tej formy odnosi się do dwóch ostatnich cyfr daty 668r. n. e., kiedy to Korea została zjednoczona.

Układ ten zawiera 68 elementów technicznych.

 

18. Choi-Yong |

Nazwa pochodzi od generała Choi Yong, który był premierem i głównodowodzącym sił zbrojnych dynastii Koryo w wieku XIV.

Układ zawiera 46 elementów technicznych.

19. Yon-Gae |

Nazwa pochodzi od generała Yon Gae Somoon, żyjącego za panowania dynastii Koguryo. 49 ruchów składających się na układ tej formy jest nawiązaniem do dwóch ostatnich cyfr roku 649n. e., w którym ten słynny generał zmusił dynastię Tang do opuszczenia Korei, po zniszczeniu 300 tysięcy ich wojsk pod Ansi Sung.

Układ zawiera 49 elementów technicznych.

20. Ul-Ji |

Nazwa pochodzi od generała Ul-Ji Moon Dok, który w 612r. n. e. obronił Koreę od inwazji Tanga dysponującego siłą miliona żołnierzy, dowodzonych prze Yang Je. Diagram układu symbolizuje jego nazwisko, a 42 ruchy nawiązują do jego wieku, w którym zawarł pokojowy traktat.

Układ zawiera 42 elementy techniczne.

 

21. Moon-Moo |

Oddaje cześć 30 władcy dynastii Silla. Jego ciało zostało pochowane obok Dae Wang Am (wielkiej skały władców). 61 ruchów symbolizuje dwie ostatnie cyfry roku 661 n. e. , w którym to Moon Moo wstąpił na tron.

Układ zawiera 61 elementów technicznych.

 

22. So-San |

Jest to pseudonim wielkiego mnicha Choi Hyong Ung (1520-1640), który żył za panowania dynastii Lee. 71 ruchów układu nawiązuje do wieku, w którym zorganizował on, wspólnie ze swym uczniem Sam Myung Dang, korpus mnichów – żołnierzy dla odparcia najazdu na Półwysep Koreański japońskich korsarzy w 1592 roku.

Układ zawiera 72 elementy techniczne.

 

23. Se-Jong |

Nazwa pochodzi od największego koreańskiego władcy Se Jong, który wynalazł alfabet koreański w 1443 roku. Diagram symbolizuje władcę, a 24 ruchy układu nawiązują do 24 liter alfabetu koreańskiego.

Układ zawiera 24 elementy techniczne.

 

24. Tong-Il |

Oznacza decyzję zjednoczenia podzielonej od 1945 roku Korei, diagram symbolizuje jednonarodową rasę.

Układ zawiera 56 elementów technicznych.

Napisz do nas przez MESSANGERA