Etyka w Taekwon-do

Etyka w Taekwon-do

TAEKWON-DO ITF – etyka

Zasady Taekwon-do ITF

1) YE UI- grzeczność

2) YOM CHI- rzetelność

3) JN NAE- wytrwałość

4) GUK GI- samokontrola

5) BAEKJOOL BOOLGOOL- niezłomny duch, odwaga

Przysięga Taekwon-do

1) Będę przestrzegał zasad TAEKWON-DO.

2) Będę szanował instruktora i starszych stopniem.

3) Nigdy nie nadużyję technik TAEKWON-DO.

4) Będę bronił wolności i sprawiedliwości.

5) Będę rzecznikiem pokoju na świecie.

Regulamin sali treningowej.

1) Przy wejściu i wyjściu należy wykonać ukłon.

2) Unikać niepotrzebnych rozmów, a zachowywać koncentrację i skupienie uwagi.

3) Nie powinno się jeść, palić tytoniu i spożywać napojów.

4) Nie należy nosić obuwia.

5) Bez pozwolenia instruktora nie wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń.

6) Wszystkie uwagi i zapytania do instruktora kierować przed i po treningu.

Formuły filozofii twórcy Taekwon-do ITF

 • Idź nawet tam, gdzie może być ciężko i rób rzeczy które warte są wykonania nawet jeśli są trudne.
 • Bądź łagodny wobec słabego a twardy wobec silnego.
 • Bądź zadowolony z swojego majątku i pozycji jaką posiadasz lecz nigdy ze swoich umiejętności.
 • Zawsze kończ co zacząłeś niezależnie czy to rzecz duża czy mała.
 • Bądź chętnie nauczycielem dla wszystkich, niezależnie od religii, rasy czy ideologii.
 • Nigdy nie dąż do szlachetnego celu nieszlachetnymi środkami.
 • Ucz postaw i umiejętności bardziej czynem niż słowem.
 • Zawsze bądź sobą, nawet jeśli okoliczności się zmieniają.
 • Bądź wiecznym nauczycielem, który naucza ciałem, gdy jest młody, słowami, gdy jest stary a poprzez nakazy moralne nawet po śmierci.

Myśli twórcy Taekwon-do ITF

Układy
 • Układy – właściwa pozycje, prawidłowa technika. Układy można ćwiczyć zawsze niezależnie od wieku, w przeciwieństwie do sparingu czy technik specjalnych.
 • Ćwiczący powinni znać znaczenie układów formalnych.
 • Nie wolno oddzielać układów od walki. Walka to technika podstawowa i technika z układów przeciwko czynnie działającemu wrogowi. Forma to walka z wyimaginowanym przeciwnikiem.
 • Przy nauce form należy podkreślać morale Taekwon-do, by nie zostało ono nigdy wykorzystane w złym celu.
Treningi
 • Nigdy nie zapominajcie o codziennym treningu. Powtarzajcie techniki, dopóki nie osiągniecie doskonałości i całkowitej skuteczności.
 • Nie podlewana roślina rośnie słabo i wydaje mizerny plon. Sekretem Taekwon-do jest nieprzerwany trening, dzień po dniu. Nie można trenować układów formalnych przez 24 godziny, by następnie odpoczywać przez trzydzieści dni. Taka praca nie przyniesie właściwych efektów.
 • Utwardzanie powierzchni atakujących jest najważniejszą i najtrudniejszą częścią Taekwon-do. Przy tym, reszta jest łatwa.
 • Wpatrzony w jeden punkt, nie widzisz świata wokół, wsłuchany w jeden dźwięk, nie słyszysz nic poza nim. W pełni skoncentrować się można na jednym, dlatego trzeba uczyć się pojedynczych rzeczy, a nie dwóch jednocześnie.
Taekwon-do ITF jako sztuka walki
 • Taekwon-do, jako sztuka walki, przywiązuje wielką wagę do kultury moralnej. Adepci Taekwon-do winni być ludźmi godnymi szacunku i wspierać pokój na świecie.
 • Taekwon-do jest sztuką, więc musi być piękne.
 • Taekwon-do jest sztuką, a nie sportem. Życie sztuki jako sportu jest krótkie. Sztuka jest wieczna.
 • Sztuka walki musi mieć kodeks. Celem sztuki walki jest niedopuszczenie do walki lub powstrzymanie już toczącej się, szczególnie gdy silniejszy atakuje słabszego.
 • Chciałbym widzieć Taekwon-do jako sztukę walki różniącą się od czystego sportu wyczynowego. W sztuce walki mamy szczególnie akcentowaną moralność i aspekt mentalny.
Instruktorzy
 • Początki… – rozpocząłem pracę nad stworzeniem nowych technik, bazując przede wszystkim na zdobyczach współczesnej nauki i na nowej, orientalnej filozofii. Oparłem się na nauce, aby uzyskać maksymalną skuteczność. Tego nie było w karate. Nawyki technik pozbawionych naukowej podstawy nie tylko redukują siłę, ale są także trudne do wykorzenienia. Jest naprawdę istotne zatem, aby od początku mieć dobrego, wykwalifikowanego instruktora.
 • Jest kwestią wielkiej wagi opanowywanie Taekwon-do pod okiem wykwalifikowanego instruktora, według właściwego programu szkolenia, zapewniającego ćwiczącym możliwość dokonywania postępów szybko i skutecznie.
 • Instruktor winien być nauczycielem nawet po śmierci: musi poświęcić się temu całkowicie.
 • Trzeba znać kompletną teorie technik, bo stary nauczyciel może nauczać tylko słownie.
 • Taekwon-do jest bardzo łatwe, trzeba tylko wiedzieć jak go nauczać.
 • Dobry instruktor musi dbać o to, by uczeń rozporządzał dużym zasobem skutecznych technik dla obrony samego siebie oraz by był dobrym i mądrym człowiekiem: dopiero wtedy może on otrzymać czarny pas.
Walka
 • Podstawowa ideą jest przezwyciężyć samego siebie. Ze sobą walka najtrudniejsza.
 • Trzeba znać bardzo dobrze anatomię człowieka (punkty witalne), by zwyciężać pojedynczym ciosem.
 • Każda z technik ma swój cel: trzeba wiedzieć czym, gdzie i jak atakować.
 • Jeżeli znasz przeciwnika i znasz siebie, wygrasz w 100%. Jeżeli znasz siebie, a przeciwnika nie, szansa powodzenia wynosi 50%. Jeżeli znasz przeciwnika, a siebie nie, przegrasz na 100%.
 • Walka to sprawdzian prawidłowości opanowania technik.
Sport
 • Chciałbym widzieć Taekwon-do na olimpiadzie, jednakże wiąże się z tym pewne niebezpieczeństwo, gdyż nieuchronnie stawało by się ono coraz mniej liczebne, zaczęliby się liczyć jedynie mistrzowie olimpijscy lub osoby rokujące szanse zostać nimi.
 • Techniki Taekwon-do są bardzo proste, ale trudno jest odpowiednio uodpornić dłonie i stopy – jest to podstawowa część Taekwon-do. Współzawodnictwo sportowe jest jedynie etapem w drodze do prawdziwego mistrzostwa w Taekwon-do.
Moralność
 • Dobry człowiek w połączeniu z dobrą techniką – oto istota prawdziwego Taekwon-do.
Inne
 • Taekwon-do ma opracowaną metodykę nauczania.
Napisz do nas przez MESSANGERA