Technika Taekwon-do – zasady

Technika Taekwon-do – zasady
Określenie ” technika taekwon-do ” oznacza w szerokim znaczeniu najbardziej celowy i skuteczny sposób osiągnięcia celu wykonywanego działania.

W znaczeniu węższym, stosowanym w Taekwon-do, technika jest najmniejszą, całościową jednostką taktyczną stosowaną w walce. Nazywa się więc technikami wszelkie ustalone sposoby przeprowadzania ataku i obrony oraz regulowania dystansu do przeciwnika.

Pod pojęciem ” technika Taekwon-do ” rozumiemy określoną, precyzyjną postać danego ruchu ataku lub obrony, jego cel i szczegółowy sposób wykonania. Dla opisu przebiegu konkretnego ruchu, określeń działania, analizy podstawowej jego struktury, przydatne jest pewne rozczłonkowanie całości na podstawowe elementy składowe. Podział taki ułatwia opis i orientację w strukturze ruchu, kolejności i sposobie zgrania oraz wzajemnym stosunku składowych. Dla dokonania rzeczywistych postępów w Taekwon-do, prócz systematycznego ćwiczenia ruchów technik nieodzowne jest dysponowanie jasnym wyobrażeniem tego, jak ma on wyglądać i rozumienie jego istoty.

Są podstawowymi elementami ruchu każdej techniki:

 • Określające przebieg przestrzenny ruchu
 1. Ściśle określone położenie wyjściowe (przygotowawcze).
 2. Ściśle określone położenie końcowe.
 3. Tor ruchu pomiędzy obu położeniami krańcowymi, czyli możliwe pomiędzy obu poprzednimi położenia pośrednie, w wypadku, gdy ruch z położenia wyjściowego do położenia końcowego nie odbywa się po linii prostej.
 • Określające strukturę ruchu (wzajemne relacje składowych)
 1. Akcent dynamiczny w całości ruchu (poziom składowej decydującej na tle pozostałych).
 2. Tempo ruchu (czas trwania całości ruchu).
 3. Rytm ruchu (stosunek między składowymi ruchu).

 

Każda z istniejących w Taekwon-do technik ma ściśle określone:

 • kierunek (przód, bok, góra, tył, dół, na zewnątrz, do wewnątrz)
 • wyjściowe ułożenie kończyn i ciała
 • końcowe ułożenie kończyn i ciała
 • wysokość (punkty orientacyjne: wysokość oczu, ramion, pasa)
 • charakter ruchu (atak, obrona, przemieszczenie)
 • rodzaj (ręczna, nożna)
 • kończynę wykonującą względem pozycji (po stronie nogi wykrocznej, zakrocznej)
 • łączenie z ruchem (w miejscu, w wyskoku, z obrotem ciała, w kroku, ślizgu, odskoku)
 • powierzchnię efektywną (powierzchnia uderzająca, powierzchnia blokująca)
 • ułożenie ciała (frontalne, półboczne, boczne, tyłem)
 • tor ruchu kończyny (po linii prostej, po łuku, wznoszący się, opadający).

 

TECHNIKI RĘCZNE (ogólne zasady wykonywania)                                                                               

Chociaż techniki ręczne są niezwykle ważne podczas ataku, to bez wątpliwości najważniejszą rolę odgrywają one przy obronie, szczególnie jako techniki blokujące.

Wspólne zasady wykonywania technik ręcznych:

 1. Biodro powinno być obrócone w tym samym kierunku, w którym działa narzędzie atakujące bądź blokujące.
 2. W większości przypadków pięta nogi zakrocznej powinna być lekko uniesiona na początku akcji, a następnie zdecydowanie opuszczona w momencie uderzenia. Zasada ta dotyczy jedynie technik, które wykonywane są bez zmiany pozycji.
 3. W każdym przypadku na początku ruchu ciało powinno być uniesione, aby obniżyć się w momencie uderzenia.
 4. W celu wzmocnienia siły uderzenia, każda technika powinna być zapoczątkowana ruchem w tył.
 5. Oba ramiona powinny być lekko ugięte w trakcie wykonywania ruchu.

 

 

TECHNIKI NOŻNE (ogólne zasady wykonywania)                                                                               

Techniki nożne można podzielić na: kopnięcia przenikające, pchające, naciskające, zamiatające, proste, z wyskoku, blokujące.

Wspólne zasady wykonywania technik nożnych:

 1. Aby przygotować się do kolejnego ruchu i ochronić nogę przed przechwyceniem zawsze szybko ściągnij stopę nogi kopiącej do siebie (poza nielicznymi wyjątkami).
 2. Ciężar ciała należy przesunąć w kierunku nogi kopiącej w momencie trafienia w cel a po kopnięciu cofnąć go na nogę podporową.
 3. Równowaga musi być utrzymywana na nodze podporowej.
 4. Nie obracaj stopy nogi podporowej w momencie trafienia.
 5. Nie unoś pięty stopy podporowej w momencie trafienia.
 6. Kolano nogi podporowej powinno być nieznacznie zgięte w momencie trafienia co pozwoli utrzymać lepszą równowagę (za wyjątkiem kopnięć naciskających).
 7. Pięta nogi zakrocznej powinna zostać zdecydowanie opuszczona w momencie uderzenia, zarówno w przypadku ataku, jak i bloku.
 8. W celu wzmocnienia siły uderzenia, każda technika powinna być zapoczątkowana ruchem w tył (poza kilkoma wyjątkami).
Napisz do nas przez MESSANGERA