Po co rywalizować?

Po co rywalizować?
Sztuki walki w celu polepszenia swojej efektywności w większości zaakceptowały walkę sportową jako swoją integralną cześć. Doświadczenie, które nabywa adept dzięki sparingom sportowym jest nieporównywalne do walki wyimaginowanej (walka z cieniem itp.). Wyraźne plusy, jakie daje ta forma starcia, zostały docenione i wprowadzone do Taekwondo ITF.

Istota walki sportowej polega na tym, że walka ta powinna być nieustępliwa, nie kierowana przeciw rywalowi, lecz użyta wyłącznie dla przeegzaminowania samego siebie. Walka taka powinna się odbywać w duchu uczciwości i rycerskości w myśl zasad fair play. W walce sportowej najistotniejszymi elementami są poszanowanie przeciwnika i reguł. Walka sportowa ma bowiem sens tylko wtedy, kiedy przeciwnicy są siebie godni i prowadzą grę w myśl szlachetnej interpretacji jej reguł…

            W realnym świecie nie dysponujemy tak krystalicznym obrazem walki sportowej. Reguły często są naginane, by osiągnąć sukces, laury i sławę. Walka jest, szczególnie w pierwszych etapach, dla większości osób poważnym stresorem (czynnik wywołujący stres). Strach przed doznaniem kontuzji oraz przegraną, powodują nerwowość, schematyczność i chaotyczność ruchów, wykluczając skuteczną walkę. By zapobiec tym objawom, Taekwondo ITF rozciąga szeroki wachlarz treningowometodyczny, skoncentrowany na konsolidacji sfery psycho-fizycznej. Przygotowanie moralne jest niezbędne, by wychowanek czerpał z pozytywnych aspektów walki.

 

Pozytywne aspekty walki:
  1. Wzrost pewności siebie.
  2. Przełamywanie barier psychicznych.
  3. Zbieranie doświadczeń dotyczących taktyki walki.
  4. Wykorzystanie w praktyce nauczanych technik sportowych.
  5. Wzrost szacunku w stosunku do przeciwnika.
  6. Nauka wygrywania i przegrywania.
  7. Nauka poszanowania reguł i zasad (regulaminy, przepisy sportowe).
  8. Wzrost odpowiedzialności za drugiego człowieka.

 

Jeżeli chodzi o negatywne aspekty walki, jeśli adept (zawodnik) jest odpowiednio ukształtowany, głównym zagrożeniem jest możliwość odniesienia kontuzji.

Reasumując, walka jest niezbędnym elementem Taekwondo ITF.

Odpowiednio przygotowany adept może wyciągnąć wiele pozytywnych cech z tej rywalizacji sportowej. Zabezpieczenie techniczne, opieka trenerska i pełnia rozwoju wychowanka są gwarantem możliwie jak najbardziej bezpiecznego przebiegu konfrontacji sportowej (walki).

 

Napisz do nas przez MESSANGERA