Instruktor Taekwon-do ITF

Instruktor Taekwon-do ITF
 1. ROLA I POWINNOŚCI INSTRUKTORA TAEKWON-DO

Instruktor taekwon-do musi być całkowicie oddany nauczaniu taekwon-do.

 • Instruktor taekwon-do powinien posiadać szlachetny charakter i prezentować wysokie umiejętności techniczne;
 • Instruktor powinien posiadać potrzebne umiejętności pedagogiczne, aby umieć objaśniać nauczane techniki taekwon-do;
 • Otwierając Do Jang instruktor powinien dokonać odpowiednich rejestracji w siedzibie ITF;
 • Instruktor powinien podejmować działania mające na celu zapobiegnięcie jakimkolwiek wypadkom na sali treningowej, powinien umieć udzielać pierwszej pomocy i posiadać ogólną wiedzę z zakresu ochrony zdrowia i postępowania w przypadku standardowych kontuzji występujących w sporcie, jak złamania, zwichnięcia , bóle głowy itp.;
 • Instruktor powinien pobudzać zainteresowanie ćwiczących treningiem poprzez przeprowadzanie regularnych egzaminów na kolejne stopnie (pasy);
 • Instruktor powinien stale podnosić sowje umiejętności techniczne i praktyczne poprzez udział w Międzynarodowych Seminariach i innych szkoleniach oraz różnego rodzaju zawodach międzynarodowych włączając w to Mistrzostawa Świata;
 • Instruktor taekwon-do powinien dbać o wyposażenie sali treningowej w niezbędny do ćwiczeń sprzęt.

 

 1. IDEALNY INSTRUKTOR

Instruktor musi posiadać następujące cechy:

 • Wysoką moralność i standardy etyczne;
 • Jasne poglądy i filozofię życiową;
 • Odpowiedzialność;
 • Naukowy umysł w kwestiach technicznych;
 • Wiedzę z zakresu punktów witalnych i anatomii ludzkiego ciała;
 • Uczciwość w kwestiach finansowych i politycznych;
 • Z poświęceniem szerzyć Taekwon-do jako sztukę walki po całym świecie;
 • Musi być godzien zaufania zarówno wśród swoich uczniów jak i kolegów po fachu.

 

 1. RELACJE INSTRUKTOR – UCZEŃ

Instruktor:

 • Nigdy nie powinien męczyć się nauczaniem. Dobry instruktor umie nauczać gdziekolwiek, o każdym czasie oraz zawsze być gotowym odpowiadać na pytania uczniów.
 • Instruktor taekwon-do powinien zachęcać ucznia, aby ten stawał się coraz lepszy. Jeśli instruktor spostrzeże, że dalszy rozwój jego ucznia leży poza jego instruktorskimi możliwościami powinien odesłać go do innego instruktora wyższego od siebie umiejętnościami;
 • Instruktor musi zawsze dawać dobry przykład swoim uczniom;
 • Rozwój studenta powinien stać zawsze przed zyskami materialnym, w przeciwnym przypadku instruktor może utracić szacunek i zaufanie swoich uczniów;
 • Instruktor powinien pomagać studentom rozwijać dobre kontakty również poza salą treningową;
 • Instruktor musi traktować wszystkich studentów jednakowo, nikogo nie faworyzować.
 • Jeśli instruktor nie zna odpowiedzi na pytanie zadane przez ucznia nie powinien wymyślać odpowiedzi, ale przyznać się do tego, iż nie wie jak na pytanie odpowiedzieć. Jednakże powinien spróbować znaleźć tą odpowiedź tak szybko jak to możliwe;
 • Instruktor nie powinien wykorzystywać swoich studentów;
 • Powinien być zawsze szczery wobec studentów i nigdy nie stracić ich zaufania.

Uczeń:

 • Nigdy nie powinien być zmęczony nauką i treningiem, powinien być w stanie trenować gdziekolwiek i kiedykolwiek;
 • Musi umieć się poświęcać dla trenowanej sztuki i instruktora;
 • Musi dawać dobry przykład niższym stopniem ćwiczącym i próbować dorównywać umiejętnościami starszym stopniem;
 • Musi wykazywać lojalność i nigdy nie krytykować instruktora i jego metod nauczania;
 • Gdy instruktor naucza nową technikę Taekwon-do, uczeń powinien zarówno praktykować ją oraz uczyć się jej zastosowania;
 • Zachowanie ucznia poza salą treningową świadczy o wizerunku instruktora;
 • Nie może wykazywać braku szacunku wobec instruktora;
 • Musi być zawsze ochoczy to treningu i zadawania pytań;
 • Nigdy nie zdradza instruktora.

 

 1. KLASYFIKACJA INSTRUKTORÓW

Instruktorów Taekwon-do dzieli się na krajowych i międzynarodowych. Jedynie Instruktorzy Międzynarodowi Taekwon-do ITF (IV dan i wyżej po zaliczonym kursie IIC) są upoważnieni do nauczania i egzaminowania studentów zarówno w kraju jak i za granicą. Mogą wyznaczać także swoich asystentów spośród instruktorów krajowych ze stopniami  I – III dan do pomocy w prowadzeniu treningów, jednakże ci nie mają prawa egzaminować.

I tak:

 • I Dan może nauczać do 5 cup;
 • II Dan może nauczać do 3 cup;
 • III Dan może nauczać do 1 cup.

 

W Taekwon-do tytuł zależy od posiadanego stopnia mistrzowskiego:

I – III dan (Boosabum) – Asystent instruktora

IV – VI dan (Sabum) – Instructor

VII dan – (Sahyun) – Mistrz

VIII dan – (Sonnim Sahyun) – Starszy Mistrz

IX Dan – (Sasung) – Wielki Mistrz

Napisz do nas przez MESSANGERA