PŁATNOŚCI

W sezonie treningowym 2023/24 miesięczne opłaty treningowe dla poszczególnych grup wynoszą:

 

160 zł (dla osób z grup S2, Z1, Z2, Z3 biorących udział w dodatkowym treningu zadaniowo-sparringowym)

140 zł (dla pozostałych osób ze wszystkich grup)

 

Zastrzeżenia:

  • powyższe opłaty obowiązują przy wpłatach do 10 dnia każdego miesiąca (z góry za dany miesiąc), po przekroczeniu tego terminu opłata miesięczna wzrasta o 20zł
  • osoby początkujące dodatkowo do opłaty miesięcznej wnoszą dodatkowo jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50zł (wpłata bezpośrednio do trenera)

 

Wpłaty miesięczne uiszczamy na konto:

TKD Jarosław Bigos

ul. Ceglana 5/21

24-100 Puławy

nr konta: 42 1140 2004 0000 3802 6010 1126

w tytule przelewu wpisujemy informacje:

za kogo wpłata,

skrót grupy treningowej 

miesiąc, za który uiszczana jest opłata

np. opłata treningowa Jan Kowalski P1 listopad

Napisz do nas przez MESSANGERA