Ważne informacje dla jadących na Obóz Taekwon-do w Dźwirzynie

Ważne informacje dla jadących na Obóz Taekwon-do w Dźwirzynie

Poniżej prezentujemy kilka istotnych informacji dla uczestników Obozu Sportowego Taekwon-do w Dźwirzynie. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

KIEDY WYJAZD I KIEDY POWRÓT Z OBOZU?

Uwaga, zmieniła się godzina wyjazdu i powrotu na Obóz Taekwon-do w Dźwirzynie:

 • Wyjazd z Dęblina autokarem 29.07.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 z przystanku przy Zespole Szkół Nr 3, ul. Tysiąclecia 25 w Dęblinie.
 • Powrót do Dęblina autokarem 10.08.2019 r. (sobota) na godz. 18.00 na przystanek przy Zespole Szkół Nr 3, ul. Tysiąclecia 25 w Dęblinie.

 

CO JEŚLI KTOŚ NIE WPŁACIŁ 2 RATY ZA OBÓZ?

Jeśli do dnia dzisiejszego ktoś nie wpłacił jeszcze 2 raty za obóz, prosimy o wpłacenie jej gotówką, bezpośrednio przed wyjazdem, do Pani Ewy Gruszczyńskiej (będzie obecna na przystanku w Dęblinie).

 

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA OBÓZ?

Uczestnicy obozu koniecznie zabierają:

 • dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna)
 • dobok
 • spodnie dresowe
 • spodenki
 • obuwie sportowe
 • klapki
 • kąpielówki lub strój kąpielowy
 • kurtkę przeciwdeszczową
 • ciepły polar lub sweter
 • dużą ilość koszulek, skarpetek i bielizny
 • inne części garderoby jak spodnie, koszule itp. – wedle uznania
 • uczestnicy którzy ukończyli 12 rok życia i posiadają minimum 2 cup (czerwony pas) proszeni są o zabranie kompletnego sprzętu do walki (jeśli posiadają). Na obozie odbędą się przygotowania do Mistrzostw Świata Taekwon-do 2019 w Bułgarii i Mistrzostw Europy Taekwon-do  2020 w Czechach. Dotyczy to też osób które nie planują udziału w ww. zawodach, pomogą w przygotowaniach swoich kolegów.

 

UWAGA!!! Wszystkie urządzenia elektroniczne jak telefony, laptopy, tablety, gry itp. oraz inne rzeczy kosztowne obozowicze biorą na własną odpowiedzialność.

 

Pieniądze na drobne wydatki można, w dniu wyjazdu na obóz, złożyć w depozyt do jednego z naszych instruktorów – Maćka lub Marcelego, którzy następnie, w czasie trwania obozu, będą przekazywać określone kwoty danemu uczestnikowi (po wcześniejszym sygnale telefonicznym od rodzica). 

Numery telefonów do naszych instruktorów:

Maciej Ługowski – 510 985 299

Marceli Antosik  – 508 781 588

 

CZY NA OBOZIE MOŻNA ZDAWAĆ NA KOLEJNY STOPIEŃ?

Na obozie będzie możliwość zdawania na kolejny stopień w taekwon-do do 5 cup włącznie (ale tylko po wcześniejszej konsultacji z trenerem J. Bigosem). Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę obozu (pieniądze należy wziąć ze sobą).

 

INNE INFORMACJE

Niektórzy rodzice ubiegają się o dofinansowanie z zakładowego funduszu socjalnego. Każdy kto będzie w tym celu potrzebował rachunek za obóz, proszę aby przed wyjazdem przekazał panu Maćkowi kartkę z danymi, które mają znaleźć się na rachunku. Jeśli ktoś będzie potrzebował pisemnego poświadczenia o uczestnictwie dziecka w obozie niech taką informację również dopisze na w/w kartce.

 

Jednocześnie bardzo proszę rodziców najmłodszych obozowiczów o przeprowadzenie pogadanki na temat przestrzegania regulaminu obozu, a w szczególności:

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

 1. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, w szczególności porannego wstawania oraz ciszy nocnej).
 2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.

III. Brania czynnego udziału w zajęciach sportowych.

 1. Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów, wychowawców, ratownika.
 2. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.
 3. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego
  w ośrodku.

VII. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie

VIII. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

Uczestnikom obozu zabrania się:

 1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
 2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających.

III. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

 1. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
 2. Samowolnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru. Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin Kąpieli.
 3. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.

VII. Wynoszenia naczyń ze stołówki.

VIII. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.

 1. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
 2. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

 1. nagana udzielona przez opiekuna lub kierownika obozu
 2. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów

W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.

Napisz do nas przez MESSANGERA