Startuje nowy sezon treningowy 2020/21

Startuje nowy sezon treningowy 2020/21

Z początkiem września startuje nowy sezon treningowy 2020/21. Oto garść informacji związanych z nadchodzącym sezonem.

***

Pierwsze zajęcia w sezonie w poszczególnych grupach treningowych:

DĘBLIN


Grupa początkująca (oznaczenie na rozkładzie P1)

Wszyscy, którzy zamierzają w tym sezonie rozpocząć przygodę z taekwon-do w naszym klubie, przychodzą (wraz z rodzicem) na spotkanie organizacyjne 1 września (we wtorek) o 17.00 – sala gimnastyczna SP nr 3 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 25.

Pierwszy trening praktyczny dla początkujących odbędzie się we środę 2 września o godzinie 16.00

Kolejne zajęcia (od drugiego tygodnia września) wg niżej zamieszczonego harmonogramu.

*

Grupa średniozaawansowana – S1 (czyli grupa początkująca P1 z poprzedniego sezonu)

Pierwszy trening 3 września (czwartek) o godzinie 16.00, kolejne treningi wg niżej zamieszczonego harmonogramu.

*

Grupa średniozaawansowana – S2 (czyli grupa początkująca P2 z poprzedniego sezonu)

Pierwszy trening 3 września (czwartek) o godzinie 17.00, kolejne treningi wg niżej zamieszczonego harmonogramu.

*

Grupa zaawansowana – Z1 (ta sama co w poprzednim sezonie)

Pierwszy trening 3 września (czwartek) o godzinie 18.00, kolejne treningi wg niżej zamieszczonego harmonogramu.

*

Grupa zaawansowana – Z2 (ta sama co w poprzednim sezonie)

Pierwszy trening 3 września (czwartek) o godzinie 19.00, kolejne treningi wg niżej zamieszczonego harmonogramu.

*

Grupa zaawansowana – Z3 (ta sama co w poprzednim sezonie)

Pierwszy trening 3 września (czwartek) o godzinie 20.00, kolejne treningi wg niżej zamieszczonego harmonogramu.

***

GRUPY ZAMIEJSCOWE

*
sekcja Maciejowice

Pierwszy trening 3 września (czwartek) o godzinie 16.45, kolejne treningi wg niżej zamieszczonego harmonogramu.

*
sekcja Stężyca

Pierwszy trening 3 września (czwartek) o godzinie 18.30, kolejne treningi wg niżej zamieszczonego harmonogramu.

*
sekcja Kłoczew

Pierwszy trening 3 września (czwartek) o godzinie 18.00, kolejne treningi wg niżej zamieszczonego harmonogramu.

(termin jeszcze nie potwierdzony przez dyrekcję szkoły)

***

Oto projekt STAŁEGO HARMONOGRAMU ZAJĘĆ W SEZONIE 2020/21

Uwaga! 
P1 to nowa (tegoroczna) grupa początkująca, 
S1 (średniozaawansowana 1) to zeszłoroczna grupa początkująca P1 (początkująca młodsza), 
S2 (średniozaawansowana 2) to zeszłoroczna grupa początkująca P2 (początkująca starsza), 

***

Informacja o płatnościach:

W sezonie 2020/21 miesięczna opłata treningowa wynosi:

110 zł (dla grup Dęblin – Z1, Z2, Z3) – 3 treningi tygodniowo

90 zł (dla grup Dęblin – początkująca P1*), S1, S2 oraz sekcji Stężyca, Maciejowice, Kłoczew) – 2 treningi tygodniowo

płatne tylko na konto za każdy miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca (np. za wrzesień do 10 września itd.), po przekroczeniu tego terminu opłata miesięczna wzrasta o 10zł.

Zgodnie z punktem IV.5 Regulaminu (www.tkd.net.pl/regulamin) Opłata treningowa jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu”.

Dane do przelewu:

TKD Jarosław Bigos

ul. Ceglana 5/21, 24-100 Puławy

Nr konta: 42 1140 2004 0000 3802 6010 1126

w tytule przelewu wpisujemy informacje: za kogo wpłata, skrót grupy treningowej oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata

np. opłata treningowa Jan Kowalski ST listopad

*

*) Opłata wpisowa (dodatkowa – dotycząca tylko początkujących rozpoczynających treningi) wynosi 50zł

***

Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć TAEKWON-DO w związku z sytuacją epidemiczną.

  1. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
  2. Na treningi może uczęszczać wyłącznie zdrowa osoba, bez żadnych objawów chorobowych.
  3. Ćwiczący, na treningi, muszą być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  4. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie, ćwiczący nie może brać udziału w treningach.
  5. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci, oraz sami ćwiczący powinni w budynku zasłaniać usta i nos lub zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5m (nie dotyczy sali treningowej).
  6. Rodzice powinni ograniczyć przebywanie w budynku do niezbędnego minimum (pomoc dziecku w przebraniu się, odprowadzenie na salę itp.), rodzice nie mogą przebywać w budynku w czasie trwania zajęć.
  7. Przebywanie w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum, zachowując przy tym środki ostrożności (osłona ust i nosa lub dystans społeczny, dezynfekcja rąk).
  8. Poszczególne grupy treningowe będą miały ograniczony kontakt bezpośredni ze sobą (wejście z jednej strony sali treningowej, zaś wyjście z drugiej strony sali).
  9. Dezynfekcja sprzętu treningowego będzie odbywać się po każdorazowym użyciu go przez daną grupę treningową.
  10. O odpowiednią dezynfekcję sali treningowej i szatni zadba administrujący budynkiem.


Napisz do nas przez MESSANGERA