3..2…1… Startuje nowy sezon treningowy 2021/22

3..2…1… Startuje nowy sezon treningowy 2021/22

Od 1 września (środa) startuje nowy sezon treningowy. Poniżej pakiet najważniejszych informacji związanych z rozpoczęciem sezonu.

 

GRUPY TRENINGOWE

Treningi Dęblińskiej Szkoły Taekwon-do w sezonie 2021/22 odbywać się będą w 8 grupach – 6 miejscowych i 2 zamiejscowych:

P1 – grupa początkująca młodsza Dęblin (5-6lat)

P2 – grupa początkująca starsza Dęblin (8-12 lat)

S1 – grupa średniozaawansowana 1 Dęblin (9-8 cup)

S2 – grupa średniozaawansowana 2 Dęblin (7-5 cup)

Z1 – grupa zaawansowana 1 Dęblin (4-2 cup)

Z2 – grupa zaawansowana 2 Dęblin (1 cup+)

ST – sekcja zamiejscowa w Stężycy

– sekcja zamiejscowa w Kłoczewie

 

PIERWSZE TRENINGI

Grupy początkujące – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE (obowiązkowe) w środę 1 września o 16.00, pierwszy trening praktyczny w czwartek 2 września: grupa P1 – 16.00 – 17.00, grupa P2 – 17.00 – 18.00. Następnie zajęcia stałe wg grafiku poniżej.

Grupy średniozaawansowane – pierwszy trening w środę 1 września: grupa S1 17.00 – 18.00, grupa S2 18.00 – 19.00. Następnie zajęcia stałe wg grafiku poniżej.

Grupy zaawansowane – pierwszy trening w czwartek 2 września wg grafiku poniżej, kolejne treningi również wg poniższego grafiku.

Grupy zamiejscowe (Stężyca, Kłoczew) – pierwszy trening w czwartek 2 września wg grafiku poniżej, kolejne treningi również wg poniższego grafiku.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021/22

 

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH:

W SEZONIE 2021/22 MIESIĘCZNA OPŁATA TRENINGOWA WYNOSI:

120 ZŁ (DLA GRUP DĘBLIN – Z1, Z2) – 3 treningi tygodniowo

100 ZŁ (DLA GRUP DĘBLIN P1*, P2*, S1, S2 oraz zamiejscowych STĘŻYCA,KŁOCZEW) – 2 treningi tygodniowo

płatne tylko na konto za każdy miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca (np. za wrzesień do 10 września itd.), po przekroczeniu tego terminu opłata miesięczna wzrasta o 10zł.

Zgodnie z punktem IV.5 Regulaminu (www.tkd.net.pl/regulamin) „Opłata treningowa jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu”.

 

DANE DO PRZELEWU:

TKD JAROSŁAW BIGOS, CEGLANA 5/21, 24-100 PUŁAWY

NR KONTA: 42 1140 2004 0000 3802 6010 1126

w tytule przelewu wpisujemy informacje: za kogo wpłata, skrót grupy treningowej oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata, np. opłata treningowa Jan Kowalski P1 listopad

* Opłata wpisowa (dodatkowa – dotycząca tylko początkujących rozpoczynających treningi) wynosi 50zł

 

Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć TAEKWON-DO w związku z sytuacją epidemiczną.

  1. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
  2. Na treningi może uczęszczać wyłącznie zdrowa osoba, bez żadnych objawów chorobowych.
  3. Ćwiczący, na treningi, muszą być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  4. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie, ćwiczący nie może brać udziału w treningach.
  5. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci, oraz sami ćwiczący powinni w budynku zasłaniać usta i nos lub zachowywać dystans społeczny (nie dotyczy sali treningowej).
  6. Rodzice powinni ograniczyć przebywanie w budynku do niezbędnego minimum (pomoc dziecku w przebraniu się, odprowadzenie na salę itp.), rodzice nie mogą przebywać w budynku w czasie trwania zajęć.
  7. Przebywanie w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum, zachowując przy tym środki ostrożności (osłona ust i nosa lub dystans społeczny, dezynfekcja rąk).
  8. Poszczególne grupy treningowe będą miały ograniczony kontakt bezpośredni ze sobą (wejście z jednej strony sali treningowej, zaś wyjście z drugiej strony sali).
  9. Dezynfekcja sprzętu treningowego będzie odbywać się po każdorazowym użyciu go przez daną grupę treningową.
  10. O odpowiednią dezynfekcję sali treningowej i szatni zadba administrujący budynkiem.

Napisz do nas przez MESSANGERA