Ważne informacje dla jadących na Obóz Taekwon-do 2023 w Dźwirzynie

Ważne informacje dla jadących na Obóz Taekwon-do 2023 w Dźwirzynie

Poniżej prezentujemy kilka istotnych informacji dla uczestników Obozu Sportowego Taekwon-do w Dźwirzynie. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

KIEDY WYJAZD I KIEDY POWRÓT Z OBOZU?

WYJAZD 27.07.2023 (czwartek)

 • Trenujący w Puławskim Klubie Taekwon-do ITF – wyjazd nocnym pociągiem z Puław (odjazd 23.40) do Kołobrzegu (przyjazd 10.10)
 • Trenujący w Dęblińskiej Szkole Taekwon-do – wyjazd nocnym pociągiem z Dęblina (odjazd 23.56) do Kołobrzegu (przyjazd 10.10)
 • UWAGA! Na dworcu należy się stawić najpóźniej 30 min przed planowanym odjazdem pociągu. Po wjeździe pociągu na stację w Puławach/Dęblinie do odpowiedniego przedziału zaprosi obozowiczów kierownik Sławomir Gruszczyński – jego należy wypatrywać.

POWRÓT 07.08.2023 (poniedziałek)

 • Powrót porannym pociągiem z Kołobrzegu (wyjazd 8.31) do Dęblina (przyjazd 17.01) lub Puław (przyjazd 17.14) – proszę rodziców, aby byli w kontakcie telefonicznym ze swoimi dziećmi lub opiekunami, aby monitorować rzeczywisty czas przyjazdu pociągu do Dęblin/Puław, gdyż jak wiadomo na trasie mogą pojawić się opóźnienia.

CO JEŚLI KTOŚ NIE WPŁACIŁ 2 RATY ZA OBÓZ?

Termin płatności 2 raty za obóz upłynął 10 lipca 2023, jeśli ktoś go przegapił to prosimy o niezwłoczne dokonanie przelewu.

Nr konta do wpłat za obóz

LUBELSKA SZKOŁA TAEKWON-DO, UL.JUTRZENKI 10/59, 20-538 LUBLIN,

86 1090 2590 0000 0001 3440 4171

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA OBÓZ?

Uczestnicy obozu koniecznie zabierają:

 • koniecznie legitymację szkolną (nie taekwondocką)!!! (PKP nie wybacza braku legitymacji i nalicza w takim przypadku pełną kwotę za bilet – kto nie będzie miał legitymacji będzie musiał dopłacić do 100% ceny biletu kolejowego na przejazd, gdyż cena skalkulowana w ofercie obozu uwzględniała zniżkę uczniowską)
 • wypełnioną kartę uczestnika obozu (POBIERZ JĄ TU, którą przekazują instruktorowi Maciejowi Ługowskiemu lub Kierownikowi obozu.
 • dobok
 • spodnie dresowe
 • spodenki
 • obuwie sportowe
 • klapki
 • kąpielówki lub strój kąpielowy
 • kurtkę przeciwdeszczową
 • ciepły polar lub sweter
 • dużą ilość koszulek, skarpetek i bielizny
 • inne części garderoby jak spodnie, koszule itp. – wedle uznania

UWAGA!!! Wszystkie urządzenia elektroniczne jak telefony, laptopy, tablety, gry itp. oraz inne rzeczy kosztowne obozowicze biorą na własną odpowiedzialność. Na obozie będzie ograniczone korzystanie z telefonów i innych sprzętów elektronicznych.

W czasie obozu w sprawach dotyczących obozu należy kontaktować się z Kierownikiem Sławomirem Gruszczyńskim lub naszym instruktorem na obozie – Maciejem Ługowskim.

Numery telefonów:

Kierownik Sławomir Gruszczyński – 503 014 596

Instruktor Maciej Ługowski – 510 985 299

Pieniądze na drobne wydatki można, w dniu wyjazdu na obóz, złożyć w depozyt do naszego instruktora – Maćka, którzy następnie, w czasie trwania obozu, będą przekazywać określone kwoty danemu uczestnikowi (po wcześniejszym sygnale telefonicznym od rodzica). 

CZY NA OBOZIE MOŻNA ZDAWAĆ NA KOLEJNY STOPIEŃ?

Na obozie będzie możliwość zdawania na kolejny stopień w taekwon-do do 5 cup włącznie (ale tylko po wcześniejszej konsultacji z trenerem J. Bigosem). Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę obozu (pieniądze należy wziąć ze sobą).

INNE INFORMACJE

Niektórzy rodzice ubiegają się o dofinansowanie z zakładowego funduszu socjalnego. Każdy kto będzie w tym celu potrzebował rachunek za obóz, proszę aby przed wyjazdem przekazał panu Maćkowi kartkę z danymi, które mają znaleźć się na rachunku. Jeśli ktoś będzie potrzebował pisemnego poświadczenia o uczestnictwie dziecka w obozie niech taką informację również dopisze na w/w kartce.

Jednocześnie bardzo proszę rodziców najmłodszych obozowiczów o przeprowadzenie pogadanki na temat przestrzegania regulaminu obozu, a w szczególności:

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

 1. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, w szczególności porannego wstawania oraz ciszy nocnej).
 2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.

III. Brania czynnego udziału w zajęciach sportowych.

 1. Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów, wychowawców, ratownika.
 2. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.
 3. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego
  w ośrodku.

VII. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie

VIII. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

Uczestnikom obozu zabrania się:

 1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
 2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających.

III. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

 1. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
 2. Samowolnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru. Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin Kąpieli.
 3. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.

VII. Wynoszenia naczyń ze stołówki.

VIII. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.

 1. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
 2. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

 1. nagana udzielona przez opiekuna lub kierownika obozu
 2. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów

W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.

W przypadku innych pytań przedobozowych można kontaktować się z trenerem J. Bigosem.

Napisz do nas przez MESSANGERA