Obóz w Dźwirzynie – jak się przygotować?

Obóz w Dźwirzynie – jak się przygotować?

Oto garść ważnych informacji dla osób wyjeżdżających na obóz taekwon-do w Dźwirzynie.

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

DO KIEDY WPŁACIĆ RESZTĘ PIENIĘDZY ZA OBÓZ?

Pozostałą część należności za obóz (1000 zł) należy przelać najpóźniej do 20 lipca na konto:

Lubelska Szkoła Taekwon-do, ul.Jutrzenki 10/59, 20-538 Lublin

NUMER KONTA BANKOWEGO: 86 1090 2590 0000 0001 3440 4171

Potwierdzenie przelewu proszę przekazać w dniu wyjazdu panu Maćkowi.

 

KIEDY WYJAZD I KIEDY POWRÓT Z OBOZU?

30.07.2018 r. (poniedziałek) – wyjazd autokarem z parkingu obok Zespołu Szkół Nr 3, ul. Tysiąclecia 25 w Dęblinie godz. 08.00 (zbiórka 7.45)

11.08.2017 r. (sobota) – powrót autokarem do Dęblina na parking przy Zespole Szkół Nr 3, ul. Tysiąclecia 25, godz. 19.00

 

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA OBÓZ?

Uczestnicy obozu koniecznie zabierają:

 • dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna)
 • dobok
 • spodnie dresowe
 • spodenki
 • obuwie sportowe
 • klapki
 • kąpielówki lub strój kąpielowy
 • kurtkę przeciwdeszczową
 • ciepły polar lub sweter
 • dużą ilość koszulek, skarpetek i bielizny
 • inne części garderoby jak spodnie, koszule itp. – wedle uznania

UWAGA!!! Wszystkie urządzenia elektroniczne jak telefony, laptopy, tablety, gry itp. oraz inne rzeczy kosztowne obozowicze biorą na własną odpowiedzialność.

Pieniądze na drobne wydatki można, w dniu wyjazdu na obóz, złożyć w depozyt do pana Maćka Ługowskiego, który później w czasie trwania obozu będzie przekazywać określone kwoty danemu uczestnikowi (po wcześniejszym sygnale telefonicznym od rodzica). 

Telefon do pana Maćka: 510 985 299

 

CZY NA OBOZIE MOŻNA ZDAWAĆ NA KOLEJNY STOPIEŃ?

Na obozie będzie możliwość zdawania na kolejny stopień w taekwon-do do 6 cup włącznie, ale tylko po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z trenerem J. Bigosem! Na stopnie wyższe niż 6 cup zawodnicy Dęblińskiej Szkoły Taekwon-do nie zdają.

Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę obozu (pieniądze należy wziąć ze sobą).

 

INNE INFORMACJE

Niektórzy rodzice ubiegają się o dofinansowanie z zakładowego funduszu socjalnego. Każdy, kto będzie w tym celu potrzebował rachunek za obóz, proszę aby przed wyjazdem przekazał panu Maćkowi kartkę z danymi, które mają znaleźć się na rachunku. Jeśli ktoś będzie potrzebował pisemnego poświadczenia o uczestnictwie dziecka w obozie niech taką informację również dopisze na w/w kartce.

 

W czasie trwania obozu w sprawach bieżących dotyczących obozu proszę kontaktować się z:

 • Kierownikiem obozu – Sławomirem Gruszczyńskim tel. 503 014 596
 • Instruktorem Dęblińskiej Szkoły Taekwon-do obecnym na obozie – Maciejem Ługowskim tel. 510 985 299

 

Jednocześnie bardzo proszę rodziców najmłodszych obozowiczów o przeprowadzenie pogadanki na temat przestrzegania regulaminu obozu, a w szczególności:

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

 1. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, w szczególności porannego wstawania oraz ciszy nocnej).
 2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.

III. Brania czynnego udziału w zajęciach sportowych.

 1. Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów, wychowawców, ratownika.
 2. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.
 3. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego
  w ośrodku.

VII. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie

VIII. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

Uczestnikom obozu zabrania się:

 1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
 2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających.

III. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

 1. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
 2. Samowolnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru. Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin Kąpieli.
 3. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.

VII. Wynoszenia naczyń ze stołówki.

VIII. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.

 1. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
 2. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

 1. nagana udzielona przez opiekuna lub kierownika obozu
 2. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów

W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.

 

 

Napisz do nas przez MESSANGERA