Regulamin bezpieczeństwa obowiązujący podczas treningów w trakcie stanu epidemii COVID-19

Regulamin bezpieczeństwa obowiązujący podczas treningów w trakcie stanu epidemii COVID-19

W związku z sytuacją panującą w kraju i ogłoszeniem strefy czerwonej w powiecie ryckim informujemy, że trenujemy dalej, jednak pod nieco zmodyfikowanymi regułami. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami (obowiązują od 24 października 2020 r. do odwołania i będą na bieżąco aktualizowane).

Proszę o pobranie, wydrukowanie oraz wypełnienie i dostarczenie na najbliższy trening niniejszego oświadczenia (kliknij TU).

 1. Wchodząc na teren budynku, w którym odbywają się treningi, każda osoba akceptuje poniższy regulamin i dobrowolnie zobowiązuje się do jego stosowania. W przeciwnym razie osoba taka nie może przebywać w budynku.
 2. Każda osoba wchodząca do budynku i wychodząca z budynku, w którym odbywają się zajęcia, zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
 3. Na treningi nie mogą przychodzić osoby, które:
  1. wykazują jakiekolwiek objawy chorobowe;
  2. są objęte kwarantanną lub izolacją;
  3. miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19
 4. Zasady zawarte w punkcie 3 dotyczą także osób przyprowadzających ćwiczących na treningi.
 5. W celu uniknięcia gromadzenia się osób, na zajęcia należy przybywać najwcześniej 10 minut przed ich rozpoczęciem i być już przebranym w strój sportowy.
 6. Poruszając się po budynku, należy mieć szczelnie zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans wynoszący minimum 1,5 metra (korytarz i szatnia). Przepis ten nie obowiązuje trenerów ani ćwiczących w trakcie treningu na sali treningowej.
 7. Na terenie budynku obowiązuje zakaz bezpodstawnego przemieszczania się trenujących. Dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu przebrania się, odbycia treningu (przejście na zajęcia i wyjście z nich), ewentualnie skorzystanie z WC.
 8. Przebywanie w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum, zachowując przy tym środki ostrożności (osłona ust i nosa oraz dystans społeczny, dezynfekcja rąk).
 9. Rodzice dzieci 5-6 letnich powinni ograniczyć przebywanie w budynku do niezbędnego minimum (pomoc dziecku w przebraniu się, odprowadzenie na salę itp.), rodzice nie mogą przebywać w budynku w czasie trwania zajęć. Trenujący w wieku powyżej 6 lat wchodzą do budynku bez rodziców.
 10. Poszczególne grupy treningowe będą miały ograniczony kontakt bezpośredni ze sobą (na salę wchodzą jednymi drzwiami a wychodzą drugimi).
 11. Wszyscy trenujący po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia budynku w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 12. Dezynfekcja sprzętu treningowego będzie odbywać się po każdorazowym użyciu go przez daną grupę treningową.
 13. O odpowiednią dezynfekcję sali treningowej i szatni zadba administrujący budynkiem.
 14. Budynek pozostaje zamknięty dla osób postronnych.
Napisz do nas przez MESSANGERA