EGZAMIN

W SOBOTĘ 26 czerwca odbędzie się w Dęblinie na naszej sali gimnastycznej SP nr 3 (ul. Tysiącelcia 25) egzamin na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie. Egzaminy odbywać się będą bez udziału publiczności, rodzice w czasie egzaminu pozostają poza budynkiem szkoły. Prosimy na punktualne przybycie wg poniższego harmonogramu.

Haromonogram egzaminu:

9.00 – 10.30 – egzamin na 9 – 8 cup ( półżółte i żółte pasy)

10.30 – 12.00 – egzamin na 7 – 5 cup (półzielone, zielone, półniebieskie pasy)

12.00 – 13.30 – egzamin na 4 – 1 cup (od niebieskiego do półczarnego)

14.00 – 15.00 – egzamin na stopnie mistrzowskie

Rodzice osób, które zakwalifikują się do zdawania egzaminu, dostaną informację smsową o dopuszczeniu na dany stopień. Egzamin jest nieobowiązkowy. Potwierdzeniem chęci przystąpienia do egzaminu przez osobę dopuszczoną będzie uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (zgodnie z cennikiem Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF – 50zł/stopień) bezpośrednio do trenera do dnia 21 czerwca (poniedziałek).

Napisz do nas przez MESSANGERA